Paczka pod choinką w Bibliotece


 Nie tylko św. Mikołaj przynosi prezenty

Z przyjemnością informujemy, iż nasza Biblioteka została wyróżniona i otrzymała zestaw, składający się z 32 książek, nadesłany nam w ramach akcji „Paczka pod choinką w Bibliotece” - zorganizowanej przez Grupę Wydawniczą Morgana (Genius Creations, Inanna i Literate) z Bydgoszczy.

Serdecznie dziękujemy zarówno Organizatorom-Darczyńcom, jak również Tym wszystkim, którzy zgłosili naszą Bibliotekę do ww. akcji.

Już po Nowym Roku wszystkie książki z zestawu (głównie fantastyka i kryminały polskich autorów) będą do dyspozycji naszych Czytelników!

Paczka pod choinką w Bibliotece


Grupa Wydawnicza Morgana

Pół wieku na Okrzei - CAS


Z okazji swoistego jubileuszu Biblioteki

"Pół wieku na Okrzei"

czyli 50. lat działalności w obecnej siedzibie poszerzyliśmy naszą cyfrową ofertę i udostępniamy zbiory archiwalne w systemie CAS (Centrum Archiwistyki Społecznej).

W ramach tej aplikacji do wyszukiwania, opisywania oraz udostępniania różnego rodzaju dokumentów będziemy sukcesywnie rozbudowywać nasz zasób składający się z różnego rodzaju materiałów dotyczących Krasnegostawu i regionu, zarówno pochodzących z własnych zbiorów, jak i podmiotów zewnętrznych współpracujących z nami.

Pół wieku na Okrzei - CAS


https://osa.archiwa.org/archiwa/PL_2095

Święta 2019


Święta 2019

„PÓŁ WIEKU NA OKRZEI”


„PÓŁ WIEKU NA OKRZEI”

W 1964 r. Wacław Naklicki, ówczesny kierownik Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie, podjął stosowne działania (przy wsparciu Koła Przyjaciół Biblioteki) zmierzające do zapewnienia Bibliotece nowego i bardziej funkcjonalnego lokalu.

Było to bardzo istotne ponieważ dotychczasowa siedziba PiMBP od początku lat 50. mieściła się w budynku Powiatowego Domu Kultury, w warunkach, które nie pozwalały na pełną realizację zadań statutowych.

Zasygnalizowany problem zyskał zrozumienie wśród członków Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Krasnymstawie i organ ten podjął stosowną uchwałę o budowie nowej siedziby dla Biblioteki.

Nowy budynek miał być oddany do użytku w 1967 r., zakupiono już nawet meble na jego wyposażenie, jednak na finał trzeba było trochę poczekać.

Przeprowadzka Biblioteki był to proces, który z powodu szeregu czynników rozłożył się na pięć lat.

Ostatecznie w połowie lipca 1969 r. PiMBP przeniosła się na I piętro nowego pawilonu usługowego przy ul. Okrzei, a normalnie funkcjonować zaczęła od stycznia 1970 r.

Znacznie polepszyły się warunki pracy, bo na 576 m2 powierzchni użytkowej miejsce znalazły: czytelnia dla dorosłych, wypożyczalnia dla dorosłych z wolnym dostępem do półek, foyer dla czytelników, pokój instruktorów, pracownia bibliotekarzy, czytelnia i wypożyczalnia dla dzieci, magazyny oraz pomieszczenie dla introligatorni.

Dzisiaj po 50. latach przypominamy ten fakt w formie mini wystawy pt. „Pół wieku na Okrzei”, na którą złożyły się reprodukcje: dokumentów, artykułów z gazet i zdjęć przypominających okoliczności przeprowadzki do nowej i wciąż aktualnej siedziby Biblioteki.


„PÓŁ WIEKU NA OKRZEI”

„PÓŁ WIEKU NA OKRZEI”

„PÓŁ WIEKU NA OKRZEI”

„PÓŁ WIEKU NA OKRZEI” - plakat


„PÓŁ WIEKU NA OKRZEI”- plakat