Mikołaj wór prezentów niesie


15.12.2011r.- "Mikołaj wór prezentów niesie" - zajęcia literacko-plastyczne dla uczniów kl. II Z. Sz. nr 1 w Krasnymstawie.

Mikołaj wór prezentów niesie

Krasnostawskie straże pożarne


06.12.2011r.- "Krasnostawskie straże pożarne w latach 1880-1944" - wykład dra Ryszarda Maleszyka.

Krasnostawskie straże pożarne

Andrzejki


25.11.2011r. - Andrzejki 2011 LUTW filia w Krasnymstawie.

Andrzejki 2011


Wykład mgra Artura Borzęckiego


29.11.2011r.- "Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem w powiecie krasnostawskim w latach 1928-1935".

Wykład mgra Artura Borzęckiego, starszego kustosza MBP w Krasnymstawie.

Wykład mgra Artura Borzęckiego


Cukrzyca - choroba społeczna


15.11.2011r.- "Cukrzyca - choroba społeczna" - wykład lekarza endokrynologa Jacka Wydry.

Cukrzyca - choroba społeczna