Pół wieku na Okrzei - OSA


Z okazji swoistego jubileuszu Biblioteki

"Pół wieku na Okrzei"

czyli 50. lat działalności w obecnej siedzibie poszerzyliśmy naszą cyfrową ofertę i udostępniamy zbiory archiwalne w systemie OSA (Otwarty System Archiwizacji).

W ramach tej aplikacji do wyszukiwania, opisywania oraz udostępniania różnego rodzaju dokumentów będziemy sukcesywnie rozbudowywać nasz zasób składający się z różnego rodzaju materiałów dotyczących Krasnegostawu i regionu, zarówno pochodzących z własnych zbiorów, jak i podmiotów zewnętrznych współpracujących z nami.

Pół wieku na Okrzei - OSA


https://osa.archiwa.org/archiwa/PL_2095