Wypożyczalnia książek i czasopism naukowych Academica


 

Wypożyczalnia książek i czasopism naukowych Academica

Zapraszamy do korzystania z cyfrowej międzybibliotecznej wypożyczalni książek i czasopism naukowych Academica.

Academica - cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna jest narzędziem umożliwiającym dostęp do stale uzupełnianej bazy ponad 2,7 mln dokumentów (stan na styczeń 2019 r.) zeskanowanych przez Bibliotekę Narodową.

Można w niej znaleźć m.in. pełne teksty monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism.

Zasadniczym celem systemu Academica jest uzupełnienie tradycyjnej formy wypożyczeń międzybibliotecznych - wypożyczalnią publikacji w postaci cyfrowej za pomocą dedykowanych terminali, zlokalizowanych w bibliotekach partnerskich.

Rejestracja czytelników korzystających z systemu Academica odbywa się za pomocą kart bibliotecznych.

Dzięki systemowi rezerwacji, możliwe jest zaplanowanie przez czytelnika czasu pracy na terminalu w bibliotece, z której korzysta na co dzień.

Rezerwacji wybranych książek i czasopism można dokonywać z dowolnego komputera podłączonego do Internetu.

Publikacje należące do domeny publicznej, kategorii Open Access oraz pozyskane w ramach licencji niewyłącznych są dostępne bez żadnych ograniczeń również z komputerów prywatnych.

Publikacje udostępniane zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zostały zabezpieczone przed kopiowaniem czy drukowaniem.

Również ze względu na ograniczenia prawno-autorskie system Academica umożliwia dostęp do publikacji chronionych tylko jednemu użytkownikowi na terenie Polski w tym samym czasie, podobnie jak ma to miejsce w systemie tradycyjnych wypożyczeń międzybibliotecznych.

System Academica jest całkowicie darmowy i nie przewiduje wnoszenia jakichkolwiek opłat, zarówno przez biblioteki partnerskie, jak i przez czytelników.

Aby skorzystać z tej formy udostępniania należy zarejestrować się w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie.

Zarejestrowanym użytkownikiem może zostać osoba posiadająca aktywne konto biblioteczne.

Rejestracji dokonują pracownicy Czytelni przydzielając login i hasło do konta.

Po zalogowaniu użytkownik będzie miał dostęp do wszystkich publikacji w systemie Academica - do zasobów nie objętych prawami autorskimi z dowolnego komputera, zaś do zasobów chronionych prawami autorskimi z terminala w Czytelni MBP.

ACADEMICA

Zapraszamy !