Obrady Parlamentu Seniorów w Senacie


15 lipca 2024 r. w Senacie, pod patronatem marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, odbyła się IX Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, poświęcona bezpieczeństwu zdrowotnemu i społecznemu osób starszych.

W sesji tej wzięła udział Małgorzata Antoniak – kierownik utw Krasnystaw, która jako wice przewodnicząca Delegatury Lubelskiej OPS znalazła się w 5-osobowej grupie reprezentującej województwo lubelskie.

Obrady Parlamentu Seniorów w Senacie

Obrady seniorów otworzyła marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, która powiedziała m.in.

„Dobrze Was znów wszystkich widzieć! Cieszę się, że po raz kolejny spotykamy się w sali plenarnej Senatu, który otwarty jest na obywatelską debatę i łączy wszystkie pokolenia – od młodych po starszych, którzy chcą właśnie tutaj rozmawiać o sprawach najważniejszych”

Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Zdrowia senator Beata Małecka-Libera, która pozytywnie oceniła powołanie zespołu międzyresortowego  ds. systemowych rozwiązań  związanych z opieką nad osobami starszymi, łączącego w swych pracach zagadnienia z zakresu polityki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Kolejnym mówcą była Ministra ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz, która poinformowała o działaniach podjętych przez jej urząd, powołany w grudniu 2023 r., który umożliwił m.in. wdrażanie założeń programu „Polska seniora”.

Wśród podjętych działań wskazała m.in. powołanie przy jej urzędzie Rady ds. Polityki Senioralnej. Ministra ds. polityki senioralnej i zwróciła się do wojewodów o powołanie pełnomocników ds. polityki senioralnej, tak by rekomendacje i decyzje można było szybko przekazywać w dół. Poinformowała również, że w wykazie prac rządu znalazł się już projekt ustawy o bonie senioralnym, który ma wesprzeć finansowo m.in. rodziny aktywne zawodowo i umożliwić im opiekę nad swoimi seniorami. W ramach rewizji KPO realizowany jest kamień opieki długoterminowej i udało się tam wpisać bon senioralny, uznając opiekę domową za fundament opieki długoterminowej. Ministra zadeklarowała też wsparcie dla obywatelskiej partycypacji, przygotowania nowelizacji ustawy o osobach starszych, wzmocnienia rad seniorów i uniwersytetów trzeciego wieku.

Przewodnicząca Rady ds. Polityki Senioralnej prof. Marta Podhorecka mówiła o bezpieczeństwie socjalnym, jak i zdrowotnym seniorów.

W czasie sesji miały również miejsce wystąpienia delegatów z każdego województwa, w imieniu grupy lubelskiej głos zabierała dr Anna Laskowska-Szcześniak – geriatra, która mówiła m.in. o sytuacji zdrowotnej seniorów na Lubelszczyźnie oraz braku lekarzy o tej specjalności .

W czasie pozostałych wystąpień apelowano m.in. o wykorzystanie kapitału społecznego, jakim jest potencjał ekonomiczny, intelektualny i wyborczy polskich seniorów. Kolejna ,X już sesja OPS została zaplanowana na 1 października 2024r.

 

Wykład


Uwaga Słuchacze LUTW!!!!

Dnia 25 czerwca (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej KDK odbędzie się wykład kończący rok akademicki 2023/2024.

Wykład pt:” Olimpia, olimpiady, olimpizm.Czy historia sportu może być ciekawa?” poprowadzi dyrektor Instytutu Historii , profesor UMCS , dr hab. Dariusz Słapek .

Wykład będzie jednocześnie jednym z elementów rozpoczynającej się XI edycji Senioriady krasnostawskiej, w związku z czym zapraszamy do uczestnictwa wszystkie osoby 60+ .

Ponadto kolejnym etapem kończącym nasz rok akademicki w tym samym dniu tj. 25.06. będzie spotkanie integracyjne o godz. 14.30 w ogrodach MOPS , które to spotkanie będzie jednocześnie inauguracją rozpoczynającej się senioriady.

W związku z tym zapraszamy naszych słuchaczy do zapisywania się na to spotkanie u kol. Zosi Myka tel.669983574 , lub u kol. M. Antoniak tel.500296049.

Koszt uczestnictwa w spotkaniu integracyjnym to 10 zł od osoby.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o w miarę szybkie zapisy.

Wykład LUTW


Uwaga Słuchacze LUTW!!!

Dnia 10 kwietnia 2024r. o godz. 10.00 w sali wystawowej Biblioteki Miejskiej odbędzie się wykład pt:

„ Stres i jego wpływ na organizm”.

Wykład poprowadzi Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego , pani dr hab. Monika Adamczyk.

Bardzo proszę o niezawodną obecność.

Wycieczka do Łodzi


Ogłoszenie!

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krasnymstawie organizuje dla Słuchaczy wycieczkę do Łodzi w dn. 21.05 – 23.05.2024.

Orientacyjny koszt wycieczki 600 zł.

W tym: koszt transportu, noclegi, wyżywienie oraz bilet do Orientarium.

W programie m. in. zwiedzanie:

- Muzeum Kinematografii,

- Centralne Muzeum Włókiennictwa,

- Spacer szlakiem św. Faustyny.

Zgłoszenia pod nr tel. 605 391 143 lub 506 167 429

Wpłaty w gotówce przyjmują osoby dyżurujące w poniedziałek i czwartek w KDK.

 Wpłaty na konto Stowarzyszenia „Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej”,

Nr 04 8200 0008 2001 0009 1431 0002

Zgłoszenia i wpłaty do dnia 13.05.2024 włącznie.

Wykład LUTW


Uwaga słuchacze LUTW!!!!

Dnia 20 marca o godz. 12.00 w sali wystawowej Biblioteki Miejskiej odbędzie się wykład , który poprowadzi prokurator Prokuratury Rejonowej w Lublinie – Pani Małgorzata Duszyńska.

Tematem wykładu będzie omówienie następujących spraw:

  1. Psychologiczne metody manipulacji stosowane przez sprawców przestępstw.
  2. Praktyczne informacje na temat najczęściej spotykanych form i sposobów popełniania przestępstw na szkodę osób starszych, a także przybliżenie pracy prokuratora w kontekście pomocy ofiarom przestępstw.
  3. Sposoby udzielania pomocy osobie, która stała się ofiarą przestępstwa – prawa i obowiązki pokrzywdzonego, kompetencje prokuratora w zakresie postępowania karnego i cywilnego.