Wczasy nad Morzem


Uwaga słuchacze LUTW filia w Krasnymstawie!!!!

 Jak co roku organizujemy wspólne z lubelskim UTW wyjazdy na wczasy nad morze :

 

1. Ośrodek Wypoczynkowy w Ustroniu Morskim „CZTERY PORY ROKU

Teremin: 30.05.2024r.-10.06.2024r.

Cena: 2350zł/osoba, I rata w wys. 500zł do 20.02.

II rata w wys.500zł do 30.03.

III rata w wys. 1350zł do 30.04.

2. Ośrodek Wypoczynkowy JANTAR w Krynicy Morskiej

Termin: 19.05.2024r. -02.06.2024r.

Cena: 2900 zł/osoba I rata w wys. 500 zł do 20.02.

II rata w wys. 500 zł do 30.03.

III rata w wys. 1900 zł do 30.04.

Zapisy i płatności , jak i szczegóły wyjazdów u kol. M. Antoniak tel.500296049

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc (Ustronie Morskie- 16 i Krynica Morska -3) proszę o szybkie zgłoszenia.

Ferie LUTW


Uwaga słuchacze LUTW filia w Krasnymstawie

  W związku z przypadającymi feriami  w szkołach ,ogłaszamy termin naszych ferii, które będą miały miejsce

od 29 stycznia 2024r. do 15 lutego 2024r.

Jednocześnie informujemy , że dnia 24 stycznia o godz. 12.00 w sali wystawowej Biblioteki odbędzie się wykład

pt:” Parodia w prozie” – jest to dalszy ciąg wykładu „Parodia w literaturze” prowadzonego przez Panią mgr Krystynę Smyk.

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.

Informacja 05-01-2024


Uwaga słuchacze LUTW!!!

Dnia 10 stycznia – środa ,o godz. 11.30 w sali wystawowej Biblioteki Miejskiej odbędzie się zebranie ogólne wszystkich członków uniwersytetu.

Ze względu na ważność omawianych spraw proszę wszystkich o niezawodne przybycie.

REGULAMIN OPŁAT 2024


U W A G A  S Ł U C H A C Z E !

WAŻNA INFORMACJA

O SPOSOBIE WNOSZENIA OPŁAT W 2024 r.

Wysokość opłaty rocznej na działalność statutową, bez względu na ilość zajęć programowych, w których zadeklaruje uczestnictwo Słuchacz, wynosi 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych) i może być uiszczana w następujących terminach:

1) semestralnie:

   a) do 31 stycznia za semestr wiosenny 2023/2024 – w wysokości 60 zł,

   b) do 30 września za semestr jesienny 2024/2025 – w wysokości 60 zł,

2) jednorazowo za oba w/w semestry w terminie do 31 stycznia 2024 r.

na konto w BS Krasnystaw:

Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej,

Plac 3 Maja 5/1,

22-300 Krasnystaw,

Nr 04 8200 0008 2001 0009 1431 0002

Tytułem: „opłata roczna” lub odpowiednio „opłata semestralna za semestr wiosenny/jesienny”.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem opłat (.pdf)

 

Istnieje także możliwość uiszczania opłat gotówką u członka Rady Słuchaczy Filii LUTW, upoważnionego przez Zarząd PZK, pełniącego dyżur  w pokoju +1

(I piętro KDK) w wyznaczonych dniach i godzinach.

 

Wykład dla LUTW


Uwaga słuchacze LUTW!!!

Informujemy, że dnia 7 grudnia 2023r.  o godz. 11-ej w sali wystawowej Biblioteki Miejskiej odbędzie się wykład

I część :pt. „Parodia w poezji” - II część:  „ Parodia w prozie”.

Wykład wygłosi Pani Krystyna Smyk – filolog polski, emerytowany nauczyciel zamojskich szkół, przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Zamość oraz Przewodnicząca Zamojskiego Centrum Wolontariatu.

Obecność na wykładzie obowiązkowa.