Pół wieku na Okrzei w CAS


Z okazji swoistego jubileuszu Biblioteki „Pół wieku na Okrzei”

-czyli 50. lat działalności w obecnej siedzibie poszerzyliśmy naszą cyfrową ofertę i udostępniamy zbiory archiwalne w systemie CAS (Centrum Archiwistyki Społecznej).

W ramach tej aplikacji do wyszukiwania, opisywania oraz udostępniania różnego rodzaju dokumentów będziemy sukcesywnie rozbudowywać nasz zasób składający się z różnego rodzaju materiałów dotyczących Krasnegostawu i regionu, zarówno pochodzących z własnych zbiorów, jak i podmiotów zewnętrznych współpracujących z nami.

Pół wieku na Okrzei w CAS
https://zbioryspoleczne.pl/archiwa/PL_2095