RODO w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie


 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1; „dalej jako RODO” informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie (ul. Okrzei 23, 22-300 Krasnystaw, tel.: 82 576 20 93, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji jako czytelnika biblioteki, świadczenia usługi dostępu do zasobów i ich wypożyczania oraz w celu realizacji zadań statutowych biblioteki.

4) W związku z powyższym podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach obsługa użytkowników, w tym udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej.

5) Państwa dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia aktywności czytelnika.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

     a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

     b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

     c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

     d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

9) Podanie przez Państwa danych jest obowiązkowe. Odmowa podania danych będzie skutkować odmową rejestracji jako czytelnika.

10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej umowy powierzenia między Administratorem a podmiotem zewnętrznym, a ponadto ujawnione upoważnionym przez Administratora osobom, także innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Aleksandrę Jarocką, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.