REGULAMIN OPŁAT 2024


U W A G A  S Ł U C H A C Z E !

WAŻNA INFORMACJA

O SPOSOBIE WNOSZENIA OPŁAT W 2024 r.

Wysokość opłaty rocznej na działalność statutową, bez względu na ilość zajęć programowych, w których zadeklaruje uczestnictwo Słuchacz, wynosi 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych) i może być uiszczana w następujących terminach:

1) semestralnie:

   a) do 31 stycznia za semestr wiosenny 2023/2024 – w wysokości 60 zł,

   b) do 30 września za semestr jesienny 2024/2025 – w wysokości 60 zł,

2) jednorazowo za oba w/w semestry w terminie do 31 stycznia 2024 r.

na konto w BS Krasnystaw:

Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej,

Plac 3 Maja 5/1,

22-300 Krasnystaw,

Nr 04 8200 0008 2001 0009 1431 0002

Tytułem: „opłata roczna” lub odpowiednio „opłata semestralna za semestr wiosenny/jesienny”.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem opłat (.pdf)

 

Istnieje także możliwość uiszczania opłat gotówką u członka Rady Słuchaczy Filii LUTW, upoważnionego przez Zarząd PZK, pełniącego dyżur  w pokoju +1

(I piętro KDK) w wyznaczonych dniach i godzinach.