Dziecięce fantazje część 2


"Dziecięce fantazje część 2" czyli plastyczna interpretacja wysłuchanych bajek i opowieści

przez dzieci z Przedszkola nr 5, grupa Żabki w ramach prowadzonej przez Dział dla Dzieci MBP akcji czytelniczej pod hasłem "Wędrujące książki".

Wystawa prezentowana on line oraz w Dziale dziecięcym w dniach 3.03 – 22.03.2021 roku.

"Dziecięce fantazje część 2" czyli plastyczna interpretacja wysłuchanych bajek i opowieści

"Dziecięce fantazje część 2" czyli plastyczna interpretacja wysłuchanych bajek i opowieści