Dziecięcym pędzlem malowane


Do 14 grudnia 2020 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży

Miejskiej Biblioteki Publicznej prezentuje wystawę prac plastycznych

pt. "Dziecięcym pędzlem malowane"

wykonanych przez dzieci z Przedszkola nr 5 w Krasnymstawie.

Zapraszamy do wirtualnej galerii :)

Dziecięcym pędzlem malowane

Dziecięcym pędzlem malowane