Lekcja zapoznawcza z Biblioteką


13.03.2013r.- Lekcja zapoznawcza z Biblioteką dla dzieci 5-letnich z Przedszkola nr 5 w Krasnymstawie.

Lekcja zapoznawcza z Biblioteką

Bibliotekarka czyta Dzieciom


12.03.2013r.- Spotkanie z dziećmi 3-4-letnimi w Przedszkolu nr 4 w Krasnymstawie z cyklu "Bibliotekarka czyta Dzieciom".

Bibliotekarka czyta Dzieciom

Warsztaty kulinarne


Warsztaty kulinarne LUTW

Warsztaty kulinarne

Długie życie jako wartość


12.03.2013r.- Wykład dr Zofii Zaorskiej pt. "Długie życie jako wartość".

Długie życie jako wartość

Wernisaż Jolanty Rychwalskiej


26.02.2013r.- Wernisaż wystawy malarstwa Jolanty Rychwalskiej.

Wernisaż Jolanty Rychwalskiej