Biblioteczna akademia


„Biblioteczna akademia mądrego spędzania wolnego czasu”

czyli wakacyjne półkolonie dla dzieci zorganizowane przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie w dniach 4-8.07.2022r.

Sfinansowane zostały przez Miasto Krasnystaw w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Biblioteczna akademia mądrego spędzania wolnego czasu