W poszukiwaniu przeszłości. Archeologia Lotnicza


Wystawa fotograficzna

„W poszukiwaniu przeszłości. Archeologia Lotnicza – od Stołpia przez Biłgoraj do Zamchu”.

Wystawa fotograficzna autorstwa dra Konrada Grocheckiego pt. „W poszukiwaniu przeszłości. Archeologia Lotnicza – od Stołpia przez Biłgoraj do Zamchu” składa się z 25 wielkowymiarowych fotografii przedstawiających stanowiska archeologiczne z lotu ptaka.

Na zdjęciach można zobaczyć stanowiska położone na terenie powiatów: biłgorajskiego, chełmskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego oraz zamojskiego.

Powiat krasnostawski reprezentują dwie lokalizacje tj. miejsce (przypuszczalne) wczesnośredniowiecznego zespołu grodowego Szczekarzew oraz renesansowo-manierystyczny zamek Orzechowskich w Krupem.

Wystawę dodatkowo wzbogacają trzy filmy z przelotów nad stanowiskami prezentowanymi na fotografiach.

Ekspozycję można oglądać w godzinach pracy Biblioteki do 31 sierpnia 2022 r.

W poszukiwaniu przeszłości. Archeologia Lotnicza – od Stołpia przez Biłgoraj do Zamchu