Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0


Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie

jest beneficjentem programu wieloletniego

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"

Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0