Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie
 Start MBP Krasnystaw LUTW Katalog online MBP w MakPlus BIP MBP Kontakt z MBPRODOFacebook-MBP Krasnystaw

E-booki i audiobooki dla dzieci        Ksiazka na telefon

 


Dla czytelników:
O Bibliotece:
LUTW:
Aktualizacja z dnia:
27/07/2018
Ostatnio dodane:
 
09-20.07.2018r.- Tak bawiliśmy się podczas "Wakacji w bibliotece" w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży MBP.
 
12.06.2018r. - Pożegnanie odchodzącej na emeryturę, długoletniej Dyrektor MBP - Małgorzaty Antoniak.
 
15.05.2018r.- Promocja książki autorstwa Urszuli Gierszon pt. „Konrad Bielski 1902-1970. Życie i twórczość”.
 
 

30.05.2018 r. - Uroczyste rozstrzygnięcie i podsumowanie XIII edycji Powiatowego Konkursu Historycznego „Ocalmy naszą przeszłość”.

 
 
09.05.2018 r. - Wernisaż wystawy malarstwa STK "Paleta"
 
 
08.05.2018 r. - Impreza plenerowa "Imieniny poety - Stanisława Bojarczuka"
 
27.04.2018r.- ,,Z książką nigdy się nie nudzę" - lekcja biblioteczna dla kl.II P.Sz.P Nr4 z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.
 
25.04.2018r.- Spotkanie z Leśnikiem z okazji Dnia Ziemi dla kl. II-III z P.Sz.P Nr1
 
24.04.2018r. - wykład dla słuchaczy LUTW - prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski (Zakład Chemii Teoretycznej UMCS) pt. "Woda- tajemnicza substancja???”.
 
20.04.2018r.- Rozstrzygnięcie XXIII edycji Konkursu Poetyckiego im. Anny Kamieńskiej (KDK)
 
23.04.2018r.- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich - Grażyna Jeromin-Gałuszka - gościem Dyskusyjnego Klubu Książki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie.
 
 
26.03.2018r. - Wykład medyczny dr n. med. Leszka Janeczka pt. Czy ginekologia ma jeszcze sens w okresie „trzeciego wieku”?
 
12.03.2018r.- ,,W bajkowym świecie" - zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci niepełnosprawnych z Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Krasnymstawie
 
09.03.2018r.- sesja pt: „Lubelskie ślady Centralnego Okręgu Przemysłowego”. Prezentacja wystawy - dyrektor MDK nr 2 w Lublinie - B. Bujanowski; Wykład "Na etapie planów ... Centralny Okręg Przemysłowy w Krasnymstawie" - st. kustosz A. Borzęcki; "Poczet ekonomistów polskich – Eugeniusz Kwiatkowski" dyr. NBP, oddz. w Lublinie dr I. Skibińska-Fabrowska
 
02.03.2018r.- Rozstrzygnięcie XVIII edycji Konkursu Plastycznego i Literackiego pt. „Moje miasto Krasnystaw” – KDK
 
22.02.2018r.- ,,Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej" - zajęcia zapoznawcze z biblioteką i książką w ramach projektu ,,Cyfrowa Polska" dla ucz. kl. II Sz.P w Krupem
 
 


Strona wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
 
 
 

Historia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie

Biblioteka krasnostawska swoimi korzeniami ściśle związana jest z dwoma konkurującymi ze sobą organizacjami społeczno – oświatowymi działającymi na Lubelszczyźnie: „Polską Macierzą Szkolną” i Towarzystwem Szerzenia Oświaty „Światło”. W dniu 21 października 1906 roku w Krasnymstawie miało miejsce otwarcie pierwszej biblioteki i czytelni, powołanych do życia przez krasnostawski oddział PMS. Uroczystego otwarcia dokonał ks. Dziekan F. Majewski i prezes krasnostawskiego koła Polskiej Macierzy Szkolnej doktor B. Dziemski. Księgozbiór nowej instytucji liczył przeszło 700 tomów dzieł różnej treści, z których prawie wszystkie zostały ofiarowane czytelni przez mieszkańców Krasnegostawu i okolic.

Mniej więcej tydzień po otwarciu biblioteki PMS czynnie zareagowało miejscowe „Światło”, zakładając własną czytelnię wraz z wypożyczalnią książek. W tym przypadku książki pochodziły ze zbiórki, od osób prywatnych i instytucji, jaką przeprowadziła komisja koła lubelskiego, w celu zasilenia bibliotek w regionie. W roku 1909 biblioteka liczyła 420 dzieł głównie treści beletrystycznej i popularno – naukowej. Biblioteka „Światła” została spalona podczas I wojny światowej, a dokładnie w sierpniu 1914 roku, w czasie pierwszego wkroczenia Austriaków do Krasnegostawu. Na początku 1915 roku odbudowano część księgozbioru z daru redaktora D. Śliwińskiego oraz książek ocalonych przez mieszkańców. Zebrano wówczas 450 tomów, które w 1918 roku zostały przekazane krasnostawskiej Polskiej Macierzy Szkolnej.

Biblioteka Polskiej Macierzy Szkolnej przez długie lata swej działalności mieściła się w jednym pokoju domu państwa Hendygierych, a później w mieszkaniu A. Korczak. Opiekunem biblioteki był ks. Szepietowski (jako prezes PMS), biblioteką kierowały kolejno panie: Suchodolska, Januszkiewiczowa, Korczakowa. Od 1920 roku książnica zajmowała lokal naprzeciwko gimnazjum państwowego.

Działalność placówki przerwała II wojna światowa, która zniszczyła znaczną część księgozbioru. Mimo to tuż po zakończeniu działań wojennych zaczęto reaktywować bibliotekę. „Rzeczpospolita” z 10 stycznia 1945 roku donosiła, że w dniu Święta Książki Polskiej ( 3 – 4 grudnia 1944 r.) została otwarta w Krasnymstawie Powiatowa Biblioteka. Zebrano wtedy 550 książek w dobrym stanie i dwa razy tyle niekompletnych lub uszkodzonych. W odzewie na apel, z każdym dniem od osób prywatnych napływały książki z dawnej biblioteki Macierzy Szkolnej. W przyszłej bibliotece pozostawiano jedynie książki beletrystyczne. Młodzieżowe i dziecięce były przekazywane bibliotekom szkolnym, zaś książki naukowe uniwersytetom w Lublinie. Pierwszy zapis w księdze inwentarzowej pochodzi z 3 marca 1945, kierownikiem placówki była wówczas M. Kosiarska, a później panie: Bazylko, Dymowska, Basińska i Pałysowa. Biblioteka Powiatowa, w tym czasie spełniała także funkcję Centrali Bibliotek Ruchomych dla gmin powiatu krasnostawskiego. Wzrost zainteresowania czytelnictwem w mieście doprowadził do utworzenia w końcu 1947 roku oddziału miejskiego przy Powiatowej Bibliotece Publicznej, a 1 października 1948 roku oddział miejski przekształcił się w samodzielną Miejską Bibliotekę z oddzielnym kierownictwem i księgozbiorem. W 1948 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Oświaty wydanym w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej i Ministrem Ziem Odzyskanych (Dz. U. R.P. nr 5, poz. 38) biblioteka została zarejestrowana, uzyskując osobowość prawną. Rejestracji biblioteki, jako własności Miejskiego Zarządu 28 lipca 1948 roku, dokonał Jan Czarkowski, zapisując placówkę w rejestrze bibliotek pod nr 72. Data ta uznana została za faktyczny początek działalności naszej placówki jako Miejskiej Biblioteki Publicznej. Gdy w sierpniu 1950 roku ze stanowiska kierownika PBP zrezygnowała pani J. Pałysowa, od września tegoż roku kierownictwo nad biblioteką objął ówczesny kierownik punktu bibliotecznego w Łopienniku – Wacław Naklicki. Biblioteka zajmowała wtedy pomieszczenia po dawnym sklepie, mieszcząc się w jednym pokoju, ogrzewanym żelaznym piecykiem z regałami na ścianach zamiast półek. W 1951 roku biblioteka została przeniesiona do budynku Powiatowego Domu Kultury. Pomimo kilku niewielkich pomieszczeń jakie oddano bibliotece na użytek, placówka nie mogła funkcjonować odpowiednio do swych potrzeb. W kwietniu 1955 roku dokonano połączenia bibliotek Miejskiej i Powiatowej w jedną. Powstała Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna pod wspólnym kierownictwem oraz czterema działami: organizacyjno – administracyjnym, gromadzenia i opracowywania, udostępniania zbiorów oraz metodyczno – instruktorskim, który przejął zadania PBP. Dzięki inicjatywom kierownika Naklickiego oraz Koła Przyjaciół Biblioteki, PPRN podjęła uchwałę o budowie oddzielnego lokalu dla P i MBP. Dnia 16 lipca 1969 roku biblioteka została przeniesiona na pierwsze piętro pawilonu przy ul. Okrzei 23. Od początku września zaczęła normalnie funkcjonować w nowym miejscu. Na 576 m2powierzchni biblioteki znalazły miejsce: czytelnia dla dorosłych, wypożyczalnia dla dorosłych z wolnym dostępem do półek, foyer dla czytelników, pokój instruktorów, pracownia bibliotekarzy, czytelnia i wypożyczalnia dla dzieci, magazyny oraz pomieszczenie dla introligatorni. Gdy na początku roku 1971 na zasłużoną emeryturę odszedł W. Naklicki, funkcję kierownika przejął dotychczasowy kierownik działu metodyczno – instruktorskiego Kazimierz Szewczak. Po zmianie podziału terytorialnego kraju z 1975 roku, wojewoda chełmski zarządzeniem nr 14 z dnia 31 lipca tegoż roku przekształcił Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Miejską Bibliotekę Publiczną w Krasnymstawie jako oddział rejonowy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Chełmie. Biblioteka, pomimo tego że miejska, jeszcze do roku 1989 sprawowała nadzór instruktorski nad bibliotekami gminnymi dawnego powiatu krasnostawskiego. Od roku 1990, jako samorządowa instytucja kultury, biblioteka bezpośrednio podlega pod Zarząd Miasta Krasnystaw. W roku 1991 na stanowisko dyrektora MBP powołano p. Małgorzatę Antoniak – pełniącą tę funkcję do dnia dzisiejszego. Po nowym podziale terytorialnym kraju, od roku 1999 nadzór merytoryczny nad MBP w Krasnymstawie sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.Lubelska Biblioteka Wirtualna

booki
Nasbi-Osbi

DKK
   
     
     
     


Miejska Biblioteka Publiczna Copyright © 2007 - 2018 P.B. & A.B ...109019