MBP Krasnystaw    Dla Czytelników:

Wypożyczalnia dla Dorosłych
Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży
Czytelnia
Regulaminy
Cennik
HistoriaAktualizacja z dnia:

21/03/2019Archiwum wydarzeń:
• 2019
• 2018
• 2017
• 2016
• 2015
• 2014
• 2013
• 2012
• 2011
• 2010
• 2009
• 2008
• 2007
• 2006
• 2005RODO w Bibliotece     RODO w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU UCZESTNIKA WYDARZEŃ W MBP W KRASNYMSTAWIE


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych uczestnika jest Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie, ul. Okrzei 23, 22-300 Krasnystaw,

2. W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych, e- mail: iod@mbpkrasnystaw.com.pl.

3. Dane osobowe tj. imię i nazwisko, adres e-mail, będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach promocyjnych oraz komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem. Dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, będą rozpowszechniane bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez zamieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora oraz w publikacjach Organizatora.

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest niezbędne do zrealizowania celów wskazanych powyżej.

5. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz innym podmiotom w celach wydawniczych lub publikacji w serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.

6. Dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi przez bibliotekę, tj. w zakresie realizacji zawartej umowy, a po jej zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 15-18 oraz art. 20-21 RODO).

8. W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych narusza przepisy RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Dokument obowiązuje od 02 lipca 2018 r.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU UCZESTNIKA WYDARZEŃ W MBP W KRASNYMSTAWIE (pdf )


MKiDN UM Krasnystaw WBP w Lublinie LBW w Lublinie SBP KDK
 EDU Polona Katalog DKK Ksiazka na telefon