Miejska Biblioteka Publiczna    Dla Czytelników:

Wypożyczalnia dla Dorosłych
Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży
Czytelnia
Regulaminy
Cennik
HistoriaAktualizacja z dnia:

21/03/2019Archiwum wydarzeń:
• 2019
• 2018
• 2017
• 2016
• 2015
• 2014
• 2013
• 2012
• 2011
• 2010
• 2009
• 2008
• 2007
• 2006
• 2005RODO w Bibliotece     RODO w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie

Szanowni Państwo,

    W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) udostępniamy Państwu informacje, o których mówi art. 13 RODO, na temat wykorzystania danych osobowych, które zawarte są w przesłanych do nas pismach, e-mailach czy w inny sposób do nas dostarczonych.

Obowiązki informacyjne podzieliliśmy wg grup osób, których dane przetwarzamy, tak aby mogli Państwo w prosty sposób odnaleźć te informacje, które kierowane są bezpośrednio do Was. Prosimy, abyście Państwo zapoznali się z poniższymi informacjami, a w razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Panem Piotrem Basińskim pod adresem e-mail: iod@mbpkrasnystaw.com.pl

CZYTELNICY

WOLONTARIUSZE

STAŻYŚCI

PRAKTYKANCI

PRACOWNICY

KANDYDACI DO PRACY

OFERENCI

UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

KONTAKT Z OSOBĄ PRZYSYŁAJĄCĄ KORESPONDENCJĘ

KONKURSY

SPOTKANIA AUTORSKIE

UMOWY

KONTAKT Z INSPEKTOREM DANYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU UCZESTNIKA WYDARZEŃ W MBP W KRASNYMSTAWIE

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie z siedzibą w Krasnymstawie, ul. Okrzei 23, 22-300 Krasnystaw, tel. 82 576 2093, e-mail: mbpkrasnystaw@wp.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie jest Piotr Basiński, kontakt: e-mail iod@mbpkrasnystaw.com.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów związanych z działalnością biblioteki, tj w celu:

· udostępniania materiałów bibliotecznych,

· windykacji,

· statystyki,

· promocji czytelnictwa i biblioteki.

Na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (DZ.U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 929 z 2002 r. z późn. zm.):

Podanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania z usług biblioteki.
Dane osobowe będą przechowywanie nie dłużej niż 5 lat od dnia zaprzestania korzystania z biblioteki.
Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO www.uodo.gov.pl

Załączniki:
Ochrona Danych Osobowych (do końca czerwca 2018r.).pdf


MKiDN UM Krasnystaw WBP w Lublinie LBW w Lublinie SBP KDK
 EDU Polona Katalog DKK Ksiazka na telefon