Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie
 Start MBP Krasnystaw LUTW Katalog online MBP w MakPlus BIP MBP Kontakt z MBPRODOFacebook-MBP Krasnystaw

E-booki i audiobooki dla dzieci        Ksiazka na telefon

 


Dla czytelników:
O Bibliotece:
LUTW:
Aktualizacja z dnia:
20/06/2018
Ostatnio dodane:
 
12.06.2018r. - Pożegnanie odchodzącej na emeryturę, długoletniej Dyrektor MBP - Małgorzaty Antoniak.
 
15.05.2018r.- Promocja książki autorstwa Urszuli Gierszon pt. „Konrad Bielski 1902-1970. Życie i twórczość”.
 
 

30.05.2018 r. - Uroczyste rozstrzygnięcie i podsumowanie XIII edycji Powiatowego Konkursu Historycznego „Ocalmy naszą przeszłość”.

 
 
09.05.2018 r. - Wernisaż wystawy malarstwa STK "Paleta"
 
 
08.05.2018 r. - Impreza plenerowa "Imieniny poety - Stanisława Bojarczuka"
 
27.04.2018r.- ,,Z książką nigdy się nie nudzę" - lekcja biblioteczna dla kl.II P.Sz.P Nr4 z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.
 
25.04.2018r.- Spotkanie z Leśnikiem z okazji Dnia Ziemi dla kl. II-III z P.Sz.P Nr1
 
24.04.2018r. - wykład dla słuchaczy LUTW - prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski (Zakład Chemii Teoretycznej UMCS) pt. "Woda- tajemnicza substancja???”.
 
20.04.2018r.- Rozstrzygnięcie XXIII edycji Konkursu Poetyckiego im. Anny Kamieńskiej (KDK)
 
23.04.2018r.- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich - Grażyna Jeromin-Gałuszka - gościem Dyskusyjnego Klubu Książki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie.
 
 
26.03.2018r. - Wykład medyczny dr n. med. Leszka Janeczka pt. Czy ginekologia ma jeszcze sens w okresie „trzeciego wieku”?
 
12.03.2018r.- ,,W bajkowym świecie" - zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci niepełnosprawnych z Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Krasnymstawie
 
09.03.2018r.- sesja pt: „Lubelskie ślady Centralnego Okręgu Przemysłowego”. Prezentacja wystawy - dyrektor MDK nr 2 w Lublinie - B. Bujanowski; Wykład "Na etapie planów ... Centralny Okręg Przemysłowy w Krasnymstawie" - st. kustosz A. Borzęcki; "Poczet ekonomistów polskich – Eugeniusz Kwiatkowski" dyr. NBP, oddz. w Lublinie dr I. Skibińska-Fabrowska
 
02.03.2018r.- Rozstrzygnięcie XVIII edycji Konkursu Plastycznego i Literackiego pt. „Moje miasto Krasnystaw” – KDK
 
22.02.2018r.- ,,Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej" - zajęcia zapoznawcze z biblioteką i książką w ramach projektu ,,Cyfrowa Polska" dla ucz. kl. II Sz.P w Krupem
 
 


Strona wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
 
 
 
RODO                                          MBP Krasnystaw

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie

 

• Zastosowane zwroty w informacji

Biblioteka - oznacza Miejską Bibliotekę Publiczną w Krasnymstawie,

Czytelnik - oznacza osobę fizyczną - użytkownika Biblioteki, którego dane osobowe Biblioteka przetwarza, w co najmniej  jednym z celów, wskazanych w tym informatorze.

 

• Kto jest Administratorem danych Czytelnika?

Administratorem Danych Osobowych Czytelnika jest Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie, ul. Okrzei 23, 22-300 Krasnystaw, działająca na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Miejskiej. Strona internetowa: www.mbpkrasnystaw.com.pl
Czytelnik może skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pośrednictwem:
- poczty, pisząc na adres Biblioteki z dopiskiem „ADO”,

- poczty elektronicznej: mbpkrasnystaw@wp.pl,

- telefonu: 82 5762093

 

• Organ nadzorczy w zakresie Danych Osobowych

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

•  Cele, w jakich Biblioteka przetwarza dane osobowe Czytelnika

Biblioteka przetwarza dane osobowe Czytelnika, w oparciu o art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ustawę z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, w następujących celach:

1)    wykonywania zadań związanych z udostępnianiem i ochroną materiałów i zbiorów bibliotecznych

2)     w celach statystycznych,

3)    realizacji zadań Biblioteki, polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury,

4)    zapraszania na wydarzenia organizowane przez Bibliotekę,

5)    promocji czytelnictwa i Biblioteki

 

Powyższe cele realizowane są w formie tradycyjnej i elektronicznej.

 

• Rodzaj danych osobowych, jakie Biblioteka może przetwarzać

1.     Imię i nazwisko.

2.      Pesel.

3.      Adres zamieszkania.

4.      Nr telefonu.

5.      Adres e-mail.

6.     Nr karty bibliotecznej.

7.     Informacja dotycząca aktywności zawodowej.

 

• Kategorie odbiorców danych osobowych

Dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów:

1.     na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

2.     na podstawie pisemnej zgody Czytelnika,

3.     na podstawie umów powierzenia firmom obsługującym systemy informatyczne.

• Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywanie nie dłużej niż 5 lat od dnia zaprzestania korzystania z biblioteki.

 

• Uprawnienia Czytelnika w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, usuwania oraz ich aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych, wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie oraz bycia zapomnianym. 
W przypadku sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych, w celach promocyjnych, będzie on uwzględniony przez Bibliotekę. Wycofanie zgody nie wpływa na prawo Biblioteki do przetwarzania danych, w celu opisanym w tej zgodzie do momentu jej wycofania. Możliwe jest także, że  zgodnie z przepisami ustawy o bibliotekach lub na innej podstawie prawnej, Biblioteka będzie uprawniona do dalszego przetwarzania danych, np. w celach archiwalnych, statystycznych do badań naukowo-historycznych. Czytelnik ma
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO. www.giodo.gov.pl Sposób odwołania zgody powinien mieć formę pisemną.  Cofnięcie zgody przez Czytelnika może ograniczyć zakres świadczonych przez Bibliotekę usług.
Lubelska Biblioteka Wirtualna

booki
Nasbi-Osbi

DKK
   
     
     
     


Miejska Biblioteka Publiczna Copyright © 2007 - 2018 P.B. & A.B ...109019