MBP Krasnystaw


    Dla Czytelników:

Wypożyczalnia dla Dorosłych
Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży
Czytelnia
Regulaminy
Cennik
Historia


Aktualizacja z dnia:

26/09/2018


Archiwum wydarzeń:
2018
2017
2016
2015
2014RODO w Bibliotece     RODO w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie z siedzibą w Krasnymstawie, ul. Okrzei 23, 22-300 Krasnystaw, tel. 82 576 2093, e-mail: mbpkrasnystaw@wp.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie jest Piotr Basiński, kontakt: e-mail iod@mbpkrasnystaw.com.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów związanych z działalnością biblioteki, tj w celu:

· udostępniania materiałów bibliotecznych,

· windykacji,

· statystyki,

· promocji czytelnictwa i biblioteki.

Na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (DZ.U. Nr 85, poz. 539 z późn.zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 929 z 2002 r. z późn. zm.):

Podanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania z usług biblioteki.
Dane osobowe będą przechowywanie nie dłużej niż 5 lat od dnia zaprzestania korzystania z biblioteki.
Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO.www.uodo.gov.pl
Załączniki:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU UCZESTNIKA WYDARZEŃ W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRASNYMSTAWIE.pdf

Ochrona Danych Osobowych (do końca czerwca 2018r.).pdf


MKiDNUrzad Miasta KrasnystawWBP LublinLBWSBPNASBI OSBIKDK
EDUPOLONADKK