Miejska Biblioteka Publiczna

Dla Czytelników:

Wypożyczalnia dla Dorosłych
Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży
Czytelnia
Regulaminy
Cennik
HistoriaAktualizacja z dnia:

21/03/2019Archiwum wydarzeń:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Czytelnia
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie

e-mail: czytelnia@mbpkrasnystaw.com.pl


godziny pracy:

1000 - 1800

sobota - nieczynna


Czytelnia dla Dorosłych oferuje:

- bibliografie

- wydawnictwa encyklopedyczne

- słowniki i leksykony

- kompendia wiedzy

- roczniki statystyczne

- informatory

- wydawnictwa albumowe

- podręczniki akademickie

- literaturę naukową i popularnonaukową

- programy multimedialne


prasę archiwalną

prasę bieżącą


Alfabetyczny wykaz czasopism bieżących:

- Bibliotekarz
- Boże Sieci
- CHIP
- Cogito
- Dostrzegacz Biblioteczny
- Dziennik Wschodni
- Dziennik Gazeta Prawna
- Echo Krasnegostawu
- Eko i My
- Film
- Gazeta Wyborcza
- Kresy - Tygodnik Wschodni
- Nasz Dziennik
- Nestor
- Newsweek Polska
- Nowe Książki
- Nowy Tydzień - Powiat Krasnostawski
- Polityka
- Poradnik Bibliotekarza
- Przegląd Sportowy
- Rzeczpospolita
- Super Tydzień w Krasnymstawie
- Twój Styl
- Tygodnik Powszechny
- Wprost


Usługi Czytelni:

- informacja rzeczowa i bibliograficzna
- przeszukiwanie zasobów Internetu i baz danych
- obsługa wypożyczeń międzybibliotecznych
- wykonywanie odbitek ksero
- wydruki
- skanowanie


Dodatkową formą udostępniania są wypożyczenia niektórych książek na noc lub na weekend.
Z tej możliwości mogą korzystać jedynie czytelnicy regularnie odwiedzający Czytelnię. O tym kto, czy w ogóle i na jaki okres otrzyma książkę decyduje bibliotekarz dyżurny.

Regionalia:

W czytelni jest wydzielony dział Regionalny (Krasnostawiana i Lubliniana) gdzie gromadzone są dokumenty dotyczące regionu (województwa), a szczególnie Krasnegostawu i powiatu krasnostawskiego.

Na dział regionalny składają się:
- książki
- czasopisma lokalne:

Czasopisma lokalne Krasnostawiana


Biuletyn Kupiecki
b.r. nr 4

Boże Sieci
2003 nr 2
2004 nr 1,3,4
2005 nr 1-4
2006 nr 1-4
2007 nr 1-4
2008 nr 1-4
2009 nr 1-4
2010 nr 1-4
2011 nr 1-3-

Echo Krasnegostawu
2003 nr 1
2004 nr 1-52
2005 nr 1-52
2006 nr 1-50
2007 nr 1-50
2008 nr 1-52
2009 nr 1-50
2010 nr 1-52
2011 nr 1-50
2012 nr 1-

Gazeta Krasnostawska
1991 nr 1-17
1992 nr 2-8, 10-32
1993 nr 4-13,33,34

Gimnazjalista z Jedynki
2005 wyd. okol.

Horyzonty Krasnostawskie
2002 nr 3

iKrasnystaw
2011, nr 2

Krasnostawskie Pryzmaty
2007 nr 1

Krasnostawski Tygodnik Powiatowy
2003 nr 1-37/1 2004
2004 nr 2-52
2005 nr 1-44

Nasz Krasnystaw
[2010] [XI 2010 - jednodniówka KWW "Krasnostawianie"]

Nasze Wiadomości
2005 nr 3,4

Nestor
2007 nr 1,2
2008 nr 1-4
2009 nr 1-4
2010 nr 1-4
2011 nr 1-4
2012 nr 1-

Nowa Gazeta Krasnostawska
1991 nr 2-23

Nowy Tydzień. Powiat Krasnostawski
2006 nr 8-52
2007 nr 1-52
2008 nr 1-51
2009 nr 1-51
2010 nr 1-51
2011 nr 1-51
2012 nr 1-

Panorama Krasnostawska
1993 nr 1

Panorama Żółkiewska
2009 nr 1-3
2010 nr 1,2

Poetyckie Łany
2005 nr 1
2007 nr 2
2008 nr 3

Powiatowa Gazeta Krasnostawska
1993 nr 23,24
1999 nr 3

Rynek A-Z (Uwaga: Zmiana tytułu - patrz: Krasnostawskie Pryzmaty)
2006 nr 1-3

Solidarność Ziemi Krasnostawskiej
1989 nr 8,9

Super Tydzień w Krasnymstawie (mutacja STCh - od nr 16)
2010 nr 1-51
2011 nr 1-52
2012 nr 1-

Wiadomości Krasnostawskie
1991 nr 1-6

Wieści z "4"
2005 październik nr okolicznościowy

Wieści Krasnostawskie
2000 nr 9

Z Życia Powiatu Krasnostawskiego
2006 nr 1-6

Zaczyn
2004 nr 91
2005 nr 114
2007 nr 144
2008 nr 169

Ziarno
1989 nr 3

Ziemia Krasnostawska
1994/1995 nr 1-6, 10-12
1996 nr 1-11
1997 nr 1-7,9-10
1998 nr 1-12
1999 nr 1-19/20
2000 nr 1-15
2001 nr 1-12
2002 nr 1-10
2003 nr 1-9
2004 nr 1-10
2005 nr 1-7
2006 nr 1

Zwierciadło Krasnostawskie
1991 nr 3
1993 nr promocyjny
1994 nr 6

Czasopisma lokalne Lubliniana

Akcent
1992 nr 4
1997 nr 4
1999 nr 1,2
2000 nr 4
2010 nr 4

Aktualności UP w Lublinie
2010 nr 3,4
2011 nr 1-4

Angelus Bronowicki
2004 nr 2
2005 nr 1,2
2006 nr 2,3
2007 nr 1,2

Bibliotekarz Lubelski
1956 nr 1-3
1957 nr 4-6
1959 nr 1-4
1960 nr 1-4
1961 nr 1-4
1962 nr 1-4
1963 nr 1-4
1964 nr 1-4
1965 nr 1-4
1966 nr 1-4
1967 nr 1-4
1968 nr 1-4
1969 nr 1-4
1970 nr 1-4
1971 nr 1-4
1972 nr 1-4
1973 nr 1-4
1974 nr 1-4
1976 nr 3-4
1978 nr 1-2
1979 nr 3-4
1986 nr 117
1987 nr 118
1989 nr 120
1994 nr 125
1995 nr 126
1996 nr 127
1997 nr 128
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Humanistyka
1979 vol. 21, nr 2
1980 vol. 22, nr 1
1982 vol. 24, nr 1

Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego
R.44 2008 nr 3-4

Czasopismo
2011, nr 2

Dziennik Wschodni Chełmski
2008 nr 1-262
2009 nr 1-255
2010 nr 1-255
2011 nr 1-252
2012 nr 1-

Echo Wysokiego
2011 nr 3

Egeria
2004 nr 1
2005 nr 1-3
2006 nr 1,3

Energolinia
2003 nr 2

Ezop: bezpłatny dodatek Na Przykład
1995 nr 5

Fakty z Lublina
2011 nr 1

Gadki z Chatki
2008 nr 6

Istocznik
2011, nr 4

Kalendarz Lubelski
1958
1965
1966
1968
1969
1970
1971
1972
1979
1980
1981
1982
1983
1984

Kamena
1989 nr 1
1990 nr 1-4
1991 nr 1,3/4

Kozirynek
2008 nr 3

Kresy Tygodnik Chełmski (Uwaga: od nr 14/2010 - zmiana tytułu na: Kresy Tygodnik Wschodni)
1998 nr 1-52
1999 nr 1-52
2000 nr 1-53
2001 nr 1-52
2002 nr 1-52/1
2003 nr 2-52/1 (brak nr 20)
2004 nr 2-52 (brak nr 19)
2005 nr 1-52 ()
2006 nr 1-52 (brak nr 30)
2007 nr 1-52/1
2008 nr 2-52/1 (brak nr 24)
2009 nr 2-52/53
2010 nr 1,6-10,12-51/52 (brak2,3,4,5,11)
2011 nr 1-25

Lublin Kultura i Społeczeństwo
2005 nr 1
2006 nr 1- 3/4
2008 nr 7
2009 nr 1-2/6
2010 nr 1/2-6
2011 nr 1/3,4,5/6

Miesięcznik Lubelski
2006 nr 6

Monitor UMCS
2004 nr 1

Na Przykład
1995 nr 25/26

Nasze Małe Ojczyzny
2011, nr 3

Nasze Sprawy
2001 nr 13

Niecodziennik Biblioteczny
2002 nr 1
2003 nr 1-4

OIKOS
2004 nr 3-4

Oksza Gazeta Rejowiecka
1992 nr 1

Pogodne Bronowice
2011 marzec

Powinność
2011, nr 4

Pro Patria
1993 nr 2

Rocznik Chełmski
T.1 1995
T.2 1996
T.3 1997
T.4 1998
T.5 1999
T.6 2000
T.7 2001
T.8 2002
T.9 2003
T.10 2006
T.11 2007
T.12 2008
T.13 2009
T.14 2010
T.15 2011

Rocznik Lubelski
T.1 1958
T.2 1959
T.3 1960

Skafander
2010 nr 2
2011 nr 3

Spojrzenia Chełmskie
1994 nr 2-4
1999 nr 6,8

Super Tydzień Chełmski
2006 nr 24
2008 nr 26,47
2010 nr 27,44

Tygodnik Zamojski
2006 nr 1-4, 6-52
2007 nr 1-13,18-24,31,34-52
2008 nr 1-51
2009 nr 1-17,19-34,36-50,52 (brak: 18,35,51)
2010 nr 1-44
2011 nr 1-52

W kręgu kultury
2007 nr 2

Wiadomości Uniwersyteckie
2004 nr 1

Wieści Chełmskie
1992 nr 1,7,6,8
1999 nr 1-2, 4-5

Z życia Polesia
2010 nr 1

Zamojski Kwartalnik Kulturalny
2008 nr 3,4
2009 nr 2,4
2010 nr 3,

Ziemia Lubelska
2001 nr 2
2002 nr 1,3,4
2003 nr 1-6
2004 nr 1-3,6
2005 nr 1,4, 9/10-12
2006 nr 1/2, 5/6-11/12

Ziemia Parczewska
2002 nr 5

- foldery, broszury, katalogi
- wycinki artykułów z prasy (w tym także ogólnopolskiej)
- pocztówki, zdjęcia (również w postaci elektronicznej)
- dokumenty życia społecznego
- materiały niepublikowane
- informacje o miastach partnerskich Krasnegostawu
- baza REGION w formacie MARC-21

System informacji prawnej programu LEX Gamma zawiera:

- teksty aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego:
- akty obowiązujące
- akty już nieobowiązujące
- akty oczekujące na wejście w życie
- orzeczenia sądów
- wzory pism i umów

Punkt Informacji Europejskiej

Punkt Informacji Europejskiej udziela informacji min. o UE, krajach członkowskich, ich kulturze, gospodarce, programach pomocowych UE. Przeznaczony jest dla szerokiego kręgu odbiorców : uczniów, studentów, przedsiębiorców, rolników, urzędników administracji samorządowej oraz innych osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę zakresie UE.

Punkt działa w oparciu o własne zasoby informacyjne w postaci tzw. "półki europejskiej" jak i informacji ogólno dostępnych w internetowych bazach danych.
Punkt udostępnia:

- książki
- broszury
- ulotki
- czasopisma
- książki adresowe
- publikacje na nośnikach elektronicznych (oraz dostępne w Internecie)

Punkt Informacyjny LOS - Lubelskiego Ośrodka Samopomocy

dysponuje:

- "półką europejską" - materiały dotyczące integracji europejskiej
- informacjami o serwisach informacyjnych dla sektora polskich organizacji pozarządowych
- informacjami o dostępnych źródłach finansowania organizacji pozarządowych
- prasę pozarządową - Czasopismo Samopomocy Społecznej "LOS"


MKiDN UM Krasnystaw WBP w Lublinie LBW w Lublinie SBP KDK
 EDU Polona Katalog DKK Ksiazka na telefon